Theater Training & Stem, gevestigd aan Rietgrachtstraat 79, 6828 KC te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
www.esterkieft.nl
Rietgrachtstraat 79
6828 KC Arnhem
T: 026-4450519
M: 06-42235594
Ester Kieft is de Functionaris Gegevensbescherming van Theater Training & Stem en is te bereiken via info@esterkieft.nl.

Bij ieder bezoek aan een website, laat je digitale sporen na. Of je dat wilt of niet. Soms geef je zelf je persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld een e-mailadres in te vullen. Deze privacyverklaring gaat over hoe jij mag verwachten dat ik binnen Theater Training & Stem omga met jouw informatie. Je mag van mij zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid verwachten in de beveiliging van de website en andere digitale omgevingen en in de verwerking van de informatie die je mij bewust gegeven hebt om bijvoorbeeld informatie te krijgen of een afspraak te maken.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat jouw informatie van jou is. Ik wil daar zo min mogelijk van hebben. Dat betekent ook dat ik niet werk met bezoekersprofielen of jouw informatie beschikbaar stel aan derden.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Theater Training & Stem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens telefonisch contact

Vastlegging persoonlijke gegevens tijdens coachings, trainingen en lessen

De informatie die jij aan mij geeft tijdens coachings, trainingen en lessen wordt in de vorm van aantekeningen op papier of digitaal vastgelegd. Deze informatie dient alleen ter ondersteuning van mij in jouw begeleiding. Als je daar behoefte aan hebt kun je hier inzage in krijgen. Mocht er, in verband met een traject betaald door de werkgever, een digitaal verslag door mij worden gemaakt, dan word je daar vooraf over geïnformeerd. Pas na jouw goedkeuring gaat de informatie naar de werkgever. Verder heb ik de bestanden op mijn computer zodanig beveiligd dat niemand anders er bij kan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@esterkieft.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Grondslag

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Jou bellen of e-mailen
 • Jou informeren over wijzigingen met betrekking tot de aangeboden diensten

Als je je aanmeldt voor een coaching, training of les gebruik ik je gegevens alleen voor datgene waarvoor je je opgeeft. Dus ik gebruik je e-mailadres om je te antwoorden via de mail en/of je telefoonnummer om je terug te kunnen bellen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Theater Training & Stem neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is voor het werk dat ik met je doe en waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van bestaande coachees, deelnemers of leerlingen worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten coaching, cursus of les. De gegevens van potentiële opdrachtgevers worden niet langer bewaard dan een jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens van opdrachtgevers, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Theater Training & Stem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik deel de factuurinformatie met het administratiekantoor voor de jaarlijkse cijfers die ik verplicht ben te laten opstellen en controleren. Exceptis zorgt voor opslag van de gegevens uit de contactformulieren op de website. Met deze bedrijven heeft Theater Training & Stem een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wettelijk deel ik je factuurgegevens met de Belastingdienst.

Cookies

De website van Theater Training & Stem gebruikt alleen technische en functionele cookies om de website naar behoren te laten werken, te optimaliseren en het gebruiksgemak te garanderen. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Theater Training & Stem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@esterkieft.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 werkdagen, op jouw verzoek . Theater Training & Stem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligingsbeleid

Theater Training & Stem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle devices die ik gebruik waarop jouw gegevens mogelijk zichtbaar zijn, zijn beveiligd. De wachtwoorden die ik gebruik zijn uniek en willekeurig. De internetverbinding met www.esterkieft.nl is beveiligd via SSL. Dit kun je controleren doordat het adres in de adresbalk begint met ‘https’ en je een hangslotje ziet.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@esterkieft.nl.

CONTACT

Voor boekingen of informatie kunt bellen naar 06-42235594. Uiteraard kunt u ook contact opnemen via het onderstaande formulier.

  ik ga akkoord met de Privacyverklaring.
  ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden.

  WEBSITE LATEN MAKEN DOOR EXCEPTIS.NL | PRIVACYVERKLARING | ALGEMENE VOORWAARDEN| KVK 09188461